Orientimi dhe karriera

Orientimi dhe Karriera është zyra e promovuar pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" 

Programe të ciklit të tretë 

Programet e ciklit të tretë të studimive pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë"