Bachelor

Bachelor

INXHINIERI NDËRTIMI DHE MJEDISI

INXHINIERI NDËRTIMI DHE MJEDISI

Programi i studimit ka si objektiv të përgatisë të diplomuar me njohuri të plota mbi karakteristikat tipologjike, funksionale, strukturore e teknologjike të një strukture ndërtimi, në raport me kontekstin fiziko-ambiental, socio-ekonomik e prodhues. Studenti mëson teknikat për të analizuar karakteristikat e materialeve përbërëse, fazat dhe teknikat historike të ndërtimit dhe regjimin statik të strukturës.

Më shumë