Bachelor

Bachelor

Ekonomi Ndermarrjeje

Ekonomi Ndërmarrjeje
Programi i Studimit ka si objektiv të japë njohuritë rreth realitetit të ndërmarrjes në aspektet e tij të ndryshme: ekonomike, organizuese, juridike, sasiore dhe shoqërore. Oferta formuese shoqërohet nga një përgatitje e finalizuar drejt analizës, interpretimit dhe marrjes së vendimeve të sipërmarrësve dhe të menaxherëve.

Më shumë

Shkenca Politike dhe Marredhenie Nderkombetare

Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Zhvillimi i shtetit demokratik shqiptar dhe i institucioneve të tij, i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe i një politike të jashtme gjithnjë e më aktive, si dhe i proçesit të integrimit të vendit në BE kërkojnë gjithnjë e më shumë njohjen e shkencave politike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare

Më shumë