Kurse Gjuhe

Kurse Gjuhe

Kurse të gjuhës italiane

Qendra Universitare e Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë” ofron kurse të gjuhës italiane, të ndara në nivele duke filluar nga A1-A2 deri në C1.

Më shumë