News Ekonomia

News Ekonomia

Bashkëjetesa e minoriteteve etnike

“Diversiteti, bashkëjetesa dhe politikbërja” bashkoi në një konferencë ndërkombëtare profesorë të shquar të Universiteteve të Oksfordit, të Coventry-t, të Jeruzalemit dhe të Universiteteve italiane.

Më shumë

UNIKZKM takon Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare në Shqipëri

Me 04 prill 2017, ora 15:00, Aula 101 do të mbahet pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” një Leksion i Hapur me temë “Insurance market in Albania: opportunity for new business?” me praninë e Kryetarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në Shqipëri, Z. Pajtim Melani.

Më shumë

Leksion i hapur – Rëndësia e statististikave në Shqipëri

“Statistika si instrument matës dhe mbështetës për zhvillimin ekonomiko-social dhe programimin shëndetësor në Shqipëri”. Kjo është tema e një Leksioni të Hapur që u mbajt pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”. Leksioni pati për qëllim pasqyrojë rëndësinë që ka aplikimi i statistikave në programimin shëndetësor, ekonomik dhe social të një vendi.

Më shumë