Oferta pune

Oferta pune

Shpallje vend i lirë pune - Recepsioniste në Strukturat Shëndetësore të Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë

Fondacioni ZKM ka shpallur procedurat e konkurimit me qëllim punësimin e një recepsionisteje.
Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, duke kaluar më parë një periudhë prove prej 3 muajsh, duke filluar nga data 3 korrik 2017.
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e kërkuara në sekretarinë e Presidentit të Fondacionit ZKM brenda datës 28 qershor 2017 , ora 17.00.

Më shumë

Shpallje vend i lirë pune- Infermierë në Poliambulancën "Atë Luigji Monti"

Fondacioni ZKM ka shpallur proçedurat e seleksionimit me qëllim punësimin me kohë të përcaktuar të një infermieri/infermiereje.

Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, duke pasur më parë një periudhe prove prej 3 muajsh, duke filluar nga 29 qeshori 2017.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojn dokumentat e kërkuara në Sekretarine e Presidentit të Fondacionit NSBC brenda datës 27 qeshor 2017

Më shumë