Qendra Evropiane e Shkencës për Paqe, Integrim dhe Bashkëpunim