Post Lauream

Post Lauream

Doktoratë në: "Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare të Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë"

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Qëllimi kryesor i Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" është ai i përgatitjes së ekspertëve në fushën e shëndetit publik dhe në përmirësimin e tij. Në dy dekadat e fundit, në Shqipëri është vënë re një rritje e dendësisë së popullsisë në mënyrë të veçantë në qytetet kryesore dhe një rritje e konsiderueshme e ndotjes ambientale. Kjo ka ndikuar në një rritje të sensibilizimit, të monitorimit të gjendjes shëndetësore të popullatës, nga ana e institucioneve shtetërore. Në këtë kuadër Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, me anën e këtij projekti kërkon të kontribuojë në përmirësimin e shërbimit dhe të shëndetit publik shqiptar, me anë të një edukimi specifik profesional. Projekti konsiston në një bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik Kombëtar dhe me Universitetin e Milanos, mbi zhvillimin, aplikimin, parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve infektive, faktorët dëmtues shëndetësorë të mjedisit dhe zhvillimin dhe aplikimin e promocionit të shëndetit.

 

Leggi tutto