Bachelor

Bachelor

Ekonomi Ndermarrjeje

Ekonomi Ndërmarrjeje
Programi i Studimit ka si objektiv të japë njohuritë rreth realitetit të ndërmarrjes në aspektet e tij të ndryshme: ekonomike, organizuese, juridike, sasiore dhe shoqërore. Oferta formuese shoqërohet nga një përgatitje e finalizuar drejt analizës, interpretimit dhe marrjes së vendimeve të sipërmarrësve dhe të menaxherëve.

Lexo më shumë

Shkenca Politike dhe Marredhenie Nderkombetare

Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Zhvillimi i shtetit demokratik shqiptar dhe i institucioneve të tij, i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe i një politike të jashtme gjithnjë e më aktive, si dhe i procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian (BE), kërkojnë gjithnjë e më shumë njohjen e shkencave politike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare si dhe përgatitjen e specialistëve në këto fusha.

Lexo më shumë