Bachelor

Bachelor

BACHELOR NË EKONOMI BIZNES

Ekonomi Ndërmarrjeje

  • Niveli i Studimit – Programi i Ciklit të Parë
  • Fusha e Studimit - Shkenca Ekonomike
  • ECTS – 180 kredite
  • Kohëzgjatja e programit të studimit – 3 vite akademike
  • Forma e studimit – Me kohë të plotë
  • Gjuha e mësimdhënies – Italisht

Lexo më shumë

Shkenca Politike dhe Marredhenie Nderkombetare

Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Zhvillimi i shtetit demokratik shqiptar dhe i institucioneve të tij, i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe i një politike të jashtme gjithnjë e më aktive, si dhe i procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian (BE), kërkojnë gjithnjë e më shumë njohjen e shkencave politike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare si dhe përgatitjen e specialistëve në këto fusha.

Lexo më shumë