Cikli i trete

Cikli i trete

Doktoratë në: "Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare të Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë"

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Qëllimi kryesor i Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" është ai i përgatitjes së ekspertëve në fushën e shëndetit publik dhe në përmirësimin e tij. Në dy dekadat e fundit, në Shqipëri është vënë re një rritje e dendësisë së popullsisë në mënyrë të veçantë në qytetet kryesore dhe një rritje e konsiderueshme e ndotjes ambientale. Kjo ka ndikuar në një rritje të sensibilizimit, të monitorimit të gjendjes shëndetësore të popullatës, nga ana e institucioneve shtetërore. Në këtë kuadër Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, me anën e këtij projekti kërkon të kontribuojë në përmirësimin e shërbimit dhe të shëndetit publik shqiptar, me anë të një edukimi specifik profesional. Projekti konsiston në një bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik Kombëtar dhe me Universitetin e Milanos, mbi zhvillimin, aplikimin, parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve infektive, faktorët dëmtues shëndetësorë të mjedisit dhe zhvillimin dhe aplikimin e promocionit të shëndetit.

 

Lexo më shumë

Doktoraturat e para në UKZKM

  • Marsida Krasniqi – “Trasmissione del virus della Febbre Emorragica Crimea-Congo (CCHFV) in Albania”;
  • Eftjola Pojani - “Valutazione dell’efficaccia dei vaccini utilizzati in Albania mediante studio della risposta immunitaria in soggetti vaccinati con vaccini combinati (MMR) o singoli (Epatite B)”;
  • Pranvera Dragusha – “Epidemiologia e caratteristiche molecolari del Virus dell’Epatite C (HCV) in Albania;
  • Irsida Mehmeti – “Effetti indesiderati in seguito a vaccinazione nei bambini Albanesi”;
  • Silvi Bozo – “Politiche e pratiche sull’uso degli antibiotici nel sistema sanitario Albanese”;
  • Lorenc Konomi – “Eziologia e caratteristiche delle infezioni severe respiratorie in pazienti ospedalizzati in Albania”.

    Lexo më shumë