Evente/lajme

 Më 27 nëntor 2015, në prani të Dekanit të Fakultetit të Farmacisë, Carlo De Giuli Morghen dhe të anëtarëve të tjerë të Komisionit të diplomimit, u mbajt sesioni i diplomimit të studentëve të mëposhtëm të Degës së Farmacisë:

  • A. Balani – “La nutrizione dello sportivo.”
  • A. Berberi – “Sistemi terapeutici a rilascio modificato per la somministrazione di farmaci antipsicotici.”
  • G. Lameborshi – “Sintesi e valutazione farmacologia di potenziali inibitori STAT3 a Struttura 1,2,5 - ossadiazolica.”
  • L. Osmënaj – “Potenziali farmaci di origine marina in fase avanzata di sperimentazione: stato dell’arte.”