Bachelor

Bachelor

BACHELOR NË INFERMIERISTIKË

Infermieristikë

 • Lloji i diplomës – Program Studimi 3-vjeçar
 • Fusha e studimit – Shkenca Biomjekësore
 • ECTS - 180
 • Vite Akademike - 3
 • Lloji i studimit - Me kohë të plotë
 • Gjuha - Italisht

Lexo më shumë

BACHELOR NË FIZIOTERAPI

Fizioterapi

 • Lloji i diplomës – Program Studimi 3-vjeçar
 • Fusha e studimit – Shkenca Biomjekësore
 • ECTS - 180
 • Vite Akademike - 3
 • Lloji i studimit - Me kohë të plotë
 • Gjuha - Italisht

Lexo më shumë