Bachelor

Bachelor

Infermieristike

Infermieristikë

Infermieristika është një disiplinë e Mjekësisë, që trajton dhënien e ndihmës mjekësore ndaj të sëmurëve, kurimin e tyre dhe përkujdesjen ndaj individëve për të mbajtur dhe përmirësuar gjendjen e tyre shëndetësore. Për këtë arsye është një profesion me vlerë të lartë shoqërore, që e vendos infermierin në një marrëdhënie të ngushtë me të sëmurin, familjen dhe kontekstin e tij.

Lexo më shumë

Fizioterapi

Fizioterapi

Fizioterapia është një profesion shëndetësor që trajton zhvillimin, mbajtjen dhe përmirësimin e lëvizjes gjatë gjithë jetës, veçanërisht në pacientët që kanë pësuar trauma e sëmundje të ndryshme,

Lexo më shumë