Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave/Master Profesional

Odontoiatri dhe Proteza Dentare

Odontoiatri

 • Lloji i Diplomës - Program i Integruar i Ciklit të Dytë
 • Fusha e studimit - Mjekësi
 • ECTS - 360
 • Klasa e Diplomës - LM-46
 • Vite akademike - 6
 • Lloji i studimit - Me kohë të plotë
 • Gjuha - Italisht

Lexo më shumë

Mjekësi

FAKULTETI I MJEKËSISË

PROGRAMI I STUDIMIT NË MJEKËSI

 • Lloji i diplomës – Program i integruar i ciklit të dytë
 • Fusha e studimit– Shkenca mjekësore
 • ECTS - 360
 • Klasa e diplomës – LM/41
 • Vitet akademike - 6
 • Lloji i studimit – Me kohë të plotë
 • Gjuha - Italisht

Lexo më shumë