Statuti i Universitetit, rregullorja

Statuti i Universitetit, rregullorja

Statuti, Rregullorja

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” është themeluar më 27 gusht 2004 me dekret nr. 567 të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, me lejen e hapjes së Programeve të Studimit, në disiplinat e mëposhtme:
Fakulteti i Mjekësisë me katër Programet e Studimit: Mjekësi, Odontoiatri e Protezë Dentare; Fizioterapi dhe Infermieristikë (me seli në Tiranë dhe Elbasan).
Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike e Sociale me tre Programe Studimi: Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare; Ekonomi Biznesi; Ekonomi dhe Menaxhim.

Fakulteti i Farmacisë me Programin e Studimit në Farmaci.

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, me 2 Programe Studimi: Arkitekturë; Inxhinieri Civile dhe Mjedisi. Programet e Studimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” janë të gjithë të akredituara nga Agjensia Publike e Akreditimin të Arsimit të Lartë (APPAL) dhe të njohura nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit të Republikës së Shqipërisë.