News/evente

Lajme të tjera të rëndësishme

Module të akredituara të trajnimit për punonjësit arsimorë 2019 - 2020

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” zhvillon më 25 – 26 janar 2020, trajnimin "Ndërmjetësimi gjuhësor – kulturor në perspektivën e integrimit europian".

Ky modul vjen nga Prof. Edlira Bejko, eksperte e tematikës për trajnimin e mësuesve.

Kjo veprimtari vjen në vijim të kalendarit të moduleve të akredituara të trajnimit për punonjësit arsimorë 2019 – 2020.

ERASMUS PLUS – Tregimi i Klarkut

Nën kornizën e “International Credit Mobility” (Erasmus+), ju dha formë dëshirës sime për të qënë një hap më pranë një studenti më cilësor, disi i përmirësuar. Krakova (Poloni), qytet i ftohtë. Ngrohtësinë do ta kompesonin studentët e tjerë Erasmus, mesdhetarët nga Italia e Greqia, spanjollët, ballkanasit serbë e rumunë, gjermanët që përmirësuan theksin e gjermanishtes sime, ukrainas e të tjerë miq vendas.

Lexo më shumë

ERASMUS PLUS – Tregimi i Giulias

Përshëndetje,

Unë jam Giulia Dajçi, studente e vitit të tretë, në programin e studimit në Fizioterapi. Kur dëgjova se Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” jepte mundësinë për të marrë pjesë në projektin Erasmus +, nuk u mendova dy herë dhe vendosa menjëherë të përfitoja nga kjo eksperiencë. A doni të dini se si shkoi?

Lexo më shumë

Biblioteka

Biblioteka e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” pasurohet dhe rritet çdo ditë përmes aktiviteteve dhe nismave frytdhënëse, si në rastin e nismave vullnetare, nga vetë studentët. Falë disponibilitetit të tyre, përgjegjshmërisë dhe korrektësisë, ata vlejnë si autoriteti, besimi dhe garancia e bibliotekës, në mungesë të personelit bibliotekar.

Në mbështetje të motos “Nëse qëndrojnë të mbyllura, bibliotekat nuk e përmbushin misionin e tyre për studim të pandërprerë”, lindi ideja që biblioteka të qëndrojë e hapur edhe gjatë ditëve, kur personeli nuk është i pranishëm.

Falë propozimit të studentit të Mjekësisë dhe ish studentit të Farmacisë Fatjon Shqerra, si dhe mbështëtjes së pakursyer të Presidentit të Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë Atë Daniele Bertoldi, çdo të shtunë, të dielë apo gjatë festave zyrtare, duke përjashtuar festat fetare, ky grup ka menaxhuar mbarëvajtjen e sallës së leximit, me një devotshmëri admiruese. Pjesë e këtij grupi mund të jetë kushdo, që bashkëndan orët e gjata të studimit në bibliotekë, duke e konsideruar atë shtëpinë e dytë, nga ku do të marrin dijen dhe përgatitjen e duhur për të shtegtuar drejt horizonteve të reja.

Gjuha italiane në programet e studimit

Mësimdhënia e Gjuhës italiane në të gjitha programet e studimit të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” organizohet dhe ofrohet nga Qendra Universitare e Gjuhëve.

Në çdo program studimi është parashikuar mësimdhënia e Italishtes sipas tipologjisë së mëposhtme:

  • Gjuhë dhe Kulturë italiane;
  • Italishte shkencore;
  • Shkrim akademik.

Lëndët e mësipërme shtrihen gjatë viteve të studimit në programet bachelor dhe/ose master shkencor me cikël të integruar. Në veçanti, mësimdhënia propozohet si instrument dhe mbështetje për të studiuar në gjuhën italiane duke arritur një nivel gjuhësor të lartë qoftë të folur qoftë të shkruar, me synim shkrimin e temës së diplomës.

GJERGJI MERJA - ALUMNI UKZKM

Punësimi i mjekëve shqiptarë në Europë është kthyer në një trend, vitet e fundit. Ndryshe nga ata që kanë dëshirën të kontribuojnë në sistemin shqiptar të shëndetësisë, pjesa tjetër e të diplomuarve në të gjitha fushat mjekësore shohin vendet e Bashkimit Europian si destinacionin e duhur. Por, cila është përparësia e mjekëve shqiptarë të diplomuar pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” në krahasim me të diplomuarit e tjerë? Përgjigjen na e jep Gjergji Merja, i diplomuar në degën e Mjekësisë në vitin 2014, pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”. Ai aktualisht punon në spitalin St. Vinzenz në qytetin Dinslaken, Gjermani, ku po kryen edhe specializimin në Psikiatri dhe Neurologji.

“Të diplomuarit në Universitetin Katolik ZKM, nuk e kryejnë provimin e mjekësisë kur vijnë në Gjermani, por vetëm testimin e gjuhës gjermane. Kjo falë diplomës europiane që merret në përfundim të studimeve – thotë Gjergji. Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe mendoj se ka qenë zgjedhja e duhur. Diploma dhe liçenca italiane që m’u mundësua pas mbarimit të studimeve në UKZKM, bëri realitet dhe më lehtësoi marrjen e liçencës gjermane të ushtrimit të profesionit të mjekut, thjesht duke kaluar testin e gjuhës mjekësore (fachsprachprüfung)”.

Së bashku me kolegen e tij, mjeken Marsela Ceno, Gjergji Merja ka themeluar më 16 shkurt 2019, Shoqatën e Mjekëve Shqiptarë në Gjermani, e regjistruar zyrtarisht në Regjistrin Juridik të Shoqatave Gjermane.

“Shoqata, ka detyrë kryesore t’u vijë në ndihmë mjekëve dhe infermierëve nga trevat shqiptare lidhur me proçeduarat e njehsimit të diplomës, ndihmë që të diplomuarve në Universitetin Katolik ZKM nuk u nevojitet. Gjithashtu ndajmë njohuritë dhe eksperiencën tonë me këdo që ka nevojë".

Sipas Dhomës Gjermane të Mjekëve (Bundesärztekammer), rreth 650 mjekë shqiptarë janë pajisur me liçencë gjermane të ushtrimit të profesionit.

Këshillimi dhe orientimi për karrierën

Zyra e Këshillimit të Karrierës, pjesë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, luan rol parësor në përforcimin e lidhjeve midis tregut të punës dhe të diplomuarëve. Zyra i ofron studentëve mundësinë të zgjedhin rrugën e duhur profesionale dhe të bëjnë hapat e nevojshëm, për të zhvilluar më tej karrierën e tyre, falë “Marrëveshjeve të Bashkëpunimit”, që UKZKM ka nënshkruar me institucione të ndryshme.

Së fundmi janë nënshkruar marrëveshje të reja, me Intesa San Paolo Bank, Deloitte Albania dhe Confindustria Albania.

Shërbimet e ofruara nga Zyra e Këshillimit të Karrierës janë:

  • Orientimi profesional gjatë ciklit universitar (praktika profesionale, etj)
  • Identifikimi i vendeve të lira të punës dhe mundësive të aplikimit
  • Studentët asistohen në përgatitjen e CV-së , letrës motivuese dhe rregullat e intervistimit
  • Konsultimi, për sa i përket mënyrës së kërkimit dhe aplikimit, për vende të lira praktikash
  • Organizimi i takimeve individuale ose në grup, të studentëve/diplomuarve me përfaqësues të kompanive, për drejtimet e karrierës dhe mundësitë profesionale
  • Informacion rreth tregut të punës dhe profesioneve më të kërkuara
  • Informacion për mundësitë e arsimimit të mëtejshëm: kurse studimi dhe aftësimi profesional