News/evente

 

 


SHËNIM

  • Kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm në institucionet arsimore në të njëjtën gjuhë të huaj, që zhvillohet edhe programi i përbashket i integruar i studimit i ciklit të dytë i IAL-së ku aplikon, përjashtohen nga detyrimi i mbrojtjes së kësaj gjuhe.
  • Kandidatët që nuk kanë përfunduar arsimin e mesëm në itali ose në një shkollë të mesme në një vend tjetër të BE ku mësimi zhvillohet zyrtarisht në italisht, duhet të kenë të mbrojtur gjuhën italiane të paktën në nivelin B1.

 

Kriteret lidhur me njohjen e gjuhës se huaj mund të ndryshojnë në varësi të Udhëzimeve të mëtejshme të Ministrise se Arsimit Sportit dhe Rinisë.