Oferta pune

Universiteti Katolik ZKM kёrkon tё punёsojё njё Sekretare pёr Qendrёn Universitare tё Gjuhёve. Kohёzgjatja e kontratёs me kohё tё plotё do tё jёtё (1) njё vit, me kalimin e njё periudhe prove prej (3) tre muajsh.

Kandidatёt e interesuar duhet tё dorёzojnё pranё Sekretarisё sё Presidencёs sё Fondazionit ZKM, brenda datёs 20 korrik 2018, ora 17.00 nё zarf tё mbyllur dokumentacionin e kёrkuar.

Mbi zarfin e dokumentacionit duhet tё shёnohen: emёr e mbiemёr, adresё, numёr telefoni dhe e-mail i kandidatit, si dhe pozicioni i punёs pёr tё cilin aplikohet.

NJOFTIM pёr punёsim pёr njё Sekretare pёr Qendrёn Universitare tё Gjuhёve