Pranimet ne Universitet

Për tu njohur me kriteret e pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" për vitin akademik 2017-2018:

KRITERET E PRANIMIT

Më poshtë gjeni të renditura Bandot/ Shpalljet e Pranimit për Raundin e II, për kandidatë shqiptarë dhe kandidatë të vendeve jo- BE, për çdo program studimi (viti akademik 2017- 2018).

Guida per l'iscrizione online nel Portale dell'Università Cattolica NSBC
 
 

 

Raundi i dytë

Datat e konkurseve të pranimit për vitin akademik 2017-2018

(Kandidatë shqiptarë dhe kandidatë të vendeve jo- BE)

 PROGRAMET E STUDIMIT

ID PROGRAMI

DATA

Ora

FARMACI (Msc.)

415

28/09/2017

14.00

INFERMIERISTIKË (Ba.*) (Tirana + Elbasan)

409

28/09/2017

14.00

FISIOTERAPI (Ba.)

410

28/09/2017

14.00

ARKITEKTURË (Msc.)

417

28/09/2017

15.00

INXHINIERI NDËRTIMI DHE MJEDISI (Ba.)

416

28/09/2017

15.00

EKONOMI NDËRMARRJEJE (Ba.)

413

28/09/2017

15.00

SHKENCA POLITIKE DHE

MARRËDHËNIE NDËRKOMBETARE (Ba.)

414

28/09/2017

15.00

MJEKËSI (Msc.*)

412

29/09/2017

10.00

ODONTOIATRI DHE PROTEZA DENTARE (Msc.)

411

29/09/2017

12.30

 (Ba. *) - Bachelor

(Msc.*) – Master i Shkencave 


 

VENDIM Nr. 346, DATË 19.4.2017 "PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018

Të gjithë të interesuarit që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit dhe dëshirojnë të aplikojnë për t’u pranuar në Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri, për vitin akademik 2017-2018, duhet të kryejnë njehsimin e diplomës së shkollës së mesme, të fituar jashtë vendit, pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA).

 

Kandidatët e interesuar janë të lutur të plotësojnë modulin “Manifestazione di interesse” në linkun e mëposhtëm:
Shprehje interesi (Shqip)
Shprehje interesi (Italisht)
FAQ: Pyetjet më të shpeshta (Frequently Asked Questions)