Pranimet ne Universitet

Program i dytë studimi

PROGRAM I DYTË STUDIMI - SHTETAS SHQIPTARË

 Informacion i përgjithshëm

Ju lutem të konsultoni Rregulloren e procedurave të pranimit për një program të dytë studimi në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' për shtetasit shqiptarë:

Rregullore e procedurave të pranimit për program të dytë studimi shtetas shqiptarë

Ju lutemi të konsultoni linkun e mëposhtem rreth kritereve dhe procedurave:

Kriteret dhe procedurat për zbatimin e njohjes së krediteve të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”