Pranimet ne Universitet

Të gjithë kandidatët e interesuar për t’u regjistruar në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” për vitin akademik 2016-2017 duhet të shënojnë ndër 10 preferencat e aplikimit emrin e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe programin/programet ku dëshirojnë të studiojnë. Në pritje të plotësimit të formularit online në portalin Matura Shtetëtore, kandidatët e interesuar janë të lutur të plotësojnë modulin “Shprehje interesi” në linkun e mëposhtëm:

https://docs.google.com/a/unizkm.al/forms/d/17S7hd2X3fELFB6tGuqCC63osQ_0gU7lnnvoYU9GwOW8/viewform?edit_requested=true