Marrëveshje dhe Rrjete


Marrëveshje me institucionet qeveritare & Biznese të ndryshme

Marrëveshje dhe konventa me institucionet qeveritare & Biznese të ndryshme / Tregu i punës Lexo më shumë: marrëveshje me institucionet qeveritare & biznese ...

Marrëveshje me spitalet

Marrëveshje me spitalet italiane & shqiptare Lexo më shumë: marrëveshje me spitalet...

Marrëveshje me universitetet

Marrëveshje me universitete italiane & shqiptare Lexo më shumë: marrëveshje me universitetet...

Antarësim

6 qershor 2016: Federata Ndërkombëtare e Universiteteve Katolike (FIUC) ... Lexo më shumë: antarësim...