Biblioteka e shkencës së paqes

Në vitin 2017 CESPIC filloi gjithashtu krijimin e një biblioteke të specializuar, Biblioteka e Shkencave të Paqes. Ajo mbledh libra dhe periodikë në shkencën e paqes dhe ekonominë e paqes. Ajo synon të bëhet biblioteka referuese për shkencëtarët e shkencave të paqes në Tiranë. Lexo më shumë: biblioteka e shkencës së paqes...