Qendra Universitare e Gjuhëve

Konsultohuni në mënyrë periodike me Kalendarin e Provimeve Cambridge English


Qendra universitare e gjuhëve

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë" (CLANSBC) është themeluar në vitin 2014 si një strukturë ndëruniversitare e Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" të Tiranës. Lexo më shumë: qendra universitare e gjuhëve...