CESPIC

Qendra Europiane e Shkencës për Paqe, Integrim dhe Bashkëpunim (CESPIC) synon të zhvillojë dhe mbështesë Shkencën e Paqes. Lexo më shumë: cespic...