Kurse Gjuhe


Kurse të gjuhës italiane intensive ose 3 herë në javë

Për t’u regjistruar kontaktoni +355 69 21 01 756 / [email protected] Lexo më shumë: kurse të gjuhës italiane intensive ose 3 herë në j...

Kurse të gjuhëve

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” organizon dhe ofron kurse të gjuhëve të huaja sipas niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGJ) me metoda dhe tekste të përditësuara për mësimdhënien. Lexo më shumë: kurse të gjuhëve...