Fizioterapi


Aisel Oseku - Fizioterapi

Aisel Oseku u diplomua në vitin 2010 në "Fizioterapi", përfundoi studimet Master në "Menaxhim për Funksionet e Koordinimit" në UKZKM, gjithashtu përfundoi edhe Masterin shkencor në "Shkencat e Rehabilitimit të Profesioneve Shëndetësore", duke u diplomuar me notë maksimale. Lexo më shumë: aisel oseku - fizioterapi...

Florian Spada - Fizioterapi

Florian Spada u diplomua në vitin 2012 në "Fizioterapi", përfundoi studimet Master në "Shkencat e Rehabilitimit të Profesioneve Sanitare" në UKZKM, duke u diplomuar me notë maksimale. Lexo më shumë: florian spada - fizioterapi...

Ilvi Begolli - Fizioterapi

Ilvi Begolli, ish student i Fizioterapisë në UKZKM i ka përshkuar tashmë këto faza dhe sot është një ndër fizioterapistët më të mirë në Shqipëri. Ai është përfaqësues i UEFA-s për kursin “UEFA Football Education Doctor”. Lexo më shumë: ilvi begolli - fizioterapi...

Oltjon Isaj - Fizioterapi

Oltjon Isaj, sot është fizioterapist i Flamurtarit, Klubit shqiptar të Superligës. “Falë programit të studimit në Fizioterapi, si në pjesën teorike, ashtu edhe në atë praktike,  faktorë mjaft të rëndësishëm në këtë profesion, u ndjeva menjëherë mirë me punën në ekip”. Lexo më shumë: oltjon isaj - fizioterapi...

Antonio Rizzo - Fizioterapi

Antonio Rizzo u diplomua në vitin 2014 në programin e studimit "Fizioterapi", të Fakultetit të Mjekësisë, në UKZKM. Antonio thelloi përgatitjen e tij profesionale duke përfunduar dy Mastera të nivelit të parë në Universitetin e Pizës dhe Bolonjës, në Hidrokineziterapi dhe Biomekanikë. Lexo më shumë: antonio rizzo - fizioterapi...