Kërkime Shkencore


Kërkim shkencor

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” kryen kërkime shkencore në fushën e gjuhësisë, duke pasur si fokus kryesor përdorimin e metodologjive të reja që kërkon mësimdhënia e gjuhëve të huaja. Lexo më shumë: kërkim shkencor...