×

Tavolina e rrumbullakët me temë “Legjislacioni farmaceutik: gjendja aktuale dhe perspektivat e ardhshme”

Data
Fillon në
Mbaron në
Adresa
Unizkm

Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Harmonizimi i Legjislacionit Farmaceutik Shqiptar me Direktivën Europiane të Barnave” - PHARM-EU, i cili përfshihet në modulin Jean Monnet, dhe që financohet nga programi Erasmus+ i BE-së, më datë 17 Prill 2024, ora 12:00 në aula B101 në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë” do të zhvillohet tavolina e rrumbullakët me temë “Legjislacioni farmaceutik: gjendja aktuale dhe perspektivat e ardhshme”.


Në kuadër të aktiviteteve të projektit “Harmonizimi i Legjislacionit Farmaceutik Shqiptar me Direktivën Europiane të Barnave” - PHARM-EU, i cili përfshihet në modulin Jean Monnet, dhe që financohet nga programi Erasmus+ i BE-së, më datë 17 Prill 2024, ora 12:00 në aula B101 në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë” do të zhvillohet tavolina e rrumbullakët me temë “Legjislacioni farmaceutik: gjendja aktuale dhe perspektivat e ardhshme”. Një panel profesionistësh, akademik, përfaqësues të  urdhërit të farmacistëve, industrive farmaceutike, politikës, do të diskutojnë dhe japin idetë e tyre për përmirësimin e ligjit aktual farmaceutik.


Na ndiqni