×

Bashkëpunim për kërkimin shkencor në mjeksinë sportive.

...


Rektori i Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Prof. Dr. Bruno Giardina dhe Rektori i Universitetit të Sporteve të Tiranës Prof. Dr. Agron Kasa nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi midis dy institucioneve. Ajo parashikon bashkëpunimin në nivel akademik dhe atë kërkimor-shkencor në fushat e mjekësisë sportive, edukimit fizik e shëndetit, rehabilitimit e sportit, shkencave të aplikuara të ushtrimit, aktivitetit fizik tek personat me aftësi ndryshe, dopingut etj.

Marrëveshja mes UKZKM dhe UST parashikon programe studimi të përbashkëta, shkëmbimin e stafit akademik e kërkimor-shkencor, organizimin e projekteve, forumeve dhe aktiviteteve të tjera.


Na ndiqni