×

BURSA STUDIMI

Viti Akademik 2020-2021


Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" jep bursat e studimit për studentët për vitin akademik 2020-2021, sipas kritereve të bashkangjitura.

Bursat e studimit do t'u jepen studentëve me rezultate të larta, të rregullt me pagimin e tarifave të universitetit dhe që nuk kanë marrë sanksione disiplinore gjatë vitit akademik 2019-2020. Disbursimi do të bëhet në formë zbritje në këstin e tretë të vitit akademik 2020-2021.

Shkarkoni PDF për të zbuluar studentët përfitues.

146 Criteri e borse di studio a.a. 20 21 (1).pdf

222 DR 09 Contributi allo studio a.a.20_21.pdf

Na ndiqni