×

Laborator i Teknologjisë Farmaceutike


Studentet e vitit të IV-t të Fakultetit të Farmacisë janë duke zhvilluar lëndën "Laborator i Teknologjisë Farmaceutike". Leksionet po zhvillohen duke respektuar masat mbrojtëse të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë. 

  

 

 

 

 

Seguici su