×

Antonella Biscione - Profili inovativ i bizneseve në vendet në tranzicion

Nga data 18 deri në 22 mars, Antonella Biscione, lektorja jonë e Departamentit të Strategjive Bio-ekonomike për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin, solli përvojën e saj si pedagoge në Universitetin e Ekonomisë në Krakov si pjesë e programit Erasmus+.


Nga data 18 deri në 22 mars, Antonella Biscione, lektorja jonë e Departamentit të Strategjive Bio-ekonomike për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin, solli përvojën e saj si pedagoge në Universitetin e Ekonomisë në Krakov si pjesë e programit Erasmus+.

Nëpërmjet leksioneve të saj novatore, ajo ndau njohuri të vlefshme dhe perspektiva unike mbi temën "Profili inovativ i bizneseve në vendet në tranzicion" duke ndërvepruar me një komunitet studentësh ndërkombëtarë dhe polakë.

Kjo përvojë dhe bashkëpunimi i vazhdueshëm me pedagogët e Universitetit të Ekonomisë në Krakov ka kontribuar në forcimin e lidhjeve akademike, shkencore dhe kulturore midis Universiteteve tona.


Na ndiqni