×

Alumni

Shoqata Alumni u themelua zyrtarisht në vitin 2013, kjo shoqatë është një shoqatë jofitimprurëse dhe ka për qëllim:


Shoqata Alumni u themelua zyrtarisht në vitin 2013, kjo shoqatë është një shoqatë jofitimprurëse dhe ka për qëllim: 

  •  të ruajë marrëdhënie të ndërsjella miqësie, krijuar gjatë periudhës Universitare dhe të rrisë ndjenjën e solidaritetit moral dhe material midis anëtarëve;
  •  të mbështesë Universitetin në arritjen e politikave institucionale; 
  •  të përhapë vlerat etike të Universitetit në botën e punës dhe të profesioneve; 
  •  të bashkëpunojë me Universitetin për të ndihmuar të diplomuarit dhe studentët në rrugën e tyre drejt karrierës; 
  •  të krijojë mundësi për arsimin e vazhdueshëm me karakter kulturor, profesional.
     
Na ndiqni