×

Antarësim

6 qershor 2016: Federata Ndërkombëtare e Universiteteve Katolike (FIUC) ...


6 qershor 2016: Federata Ndërkombëtare e Universiteteve Katolike (FIUC)

3 qershor 2017: Federata Evropiane e Universiteteve Katolike (FUCE)

21 maj 2018: UNIADRION, Shoqata e Universiteteve të rajonit Adriatiko - Jonian

Konferenca e Rektorëve të Universitetit në Shqipëri.

Na ndiqni