×

Këshilli i administrimit

Këshilli i Administrimit i Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë, është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” lidhur me menaxhimin administrativ, financiar dhe të pronave të tij.


Këshilli i Administrimit i Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë, është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” lidhur me menaxhimin administrativ, financiar dhe të pronave të tij. 

Këshilli është i përbërë si më poshtë:

Fondacioni 

 1. P. Jerome Ndo Mih - Presidenti
 2. P. Appolinaire Anguissa Metogo  
 3. P. Peediyeckal Devassia 
 4. Prof. Lorenzo Ornaghi
 5. Prof. Alessandro Lombardi 
 6. Dott. Mario Cesare Gatti
 7. Prof.ssa Paulina Hoti Guli
 8. Prof. Sandro Pelo
 9. Dott. Domenico Lenoci 

Universiteti :

 1. P. Jerome Ndo Mih - Presidenti
 2. Prof. Lorenzo Ornaghi
 3. Prof. Alessandro Lombardi 
 4. P. Appolinaire Anguissa Metogo
 5. Dott. Mario Cesare Gatti
 6. Prof. Sandro Pelo
 7. Prof. Francesco Rulli
 8. Prof. Emiljan Karma
 9. Prof.ssa Aljula Jubani

 

 

Na ndiqni