×

Seminar: “La sostenibilità linguistica in un contesto internazionale”

Do të zhvillohet më 1 qershor 2023 ora 15.00-17.00 Seminari me temë “La sostenibilità linguistica in un contesto internazionale” organizuar nga Qendra Universitare e Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë” në bashkëpunim me Universitetin Katolik Sacro Cuore të Milanos dhe Osservatorio di terminologie e politiche lingusitiche i të njëjtit Universitet.


Do të zhvillohet më 1 qershor 2023 ora 15.00-17.00 Seminari me temë “La sostenibilità linguistica in un contesto internazionale” organizuar nga Qendra Universitare e Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë” në bashkëpunim me Universitetin Katolik Sacro Cuore të Milanos dhe Osservatorio di terminologie e politiche lingusitiche i të njëjtit Universitet. Të interesuarit mund ta ndjekin në prezencë (Klasa 107, Godina Qendrore, Universiteti Katolik ZKM) ose online (link: meet.google.com/gdu-wdnw-rkt).

Përshëndetje institucionale:
Prof. Leonardo Palombi, Magnifico Rettore UCNSBC
Fr. Ruggero Valentini, Presidente Fondazione NSBC
Prof.ssa Natalina Hoti, Direttore CLA

Relatorë:
Prof.ssa Silvia Gilardoni
Prof.ssa Natalina Hoti
Prof.ssa Maria Vittoria Lo Presti

Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë. 

Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel: 069 705 92 92 


Na ndiqni