×

Studentë e personel në hyrje

Studentët dhe personeli i interesuar për t'iu bashkuar Universitetit tonë, në kuadër të KA107 - International Credit Mobility ose marrëveshjeve dypalëshe, duhet të verifikojnë me Zyrën e tyre Ndërkombëtare nëse institucioni i tyre i origjinës ka nënshkruar një marrëveshje të vlefshme dypalëshe me UKZKM-në.


Studentët dhe personeli i interesuar për t'iu bashkuar Universitetit tonë, në kuadër të KA107 - International Credit Mobility ose marrëveshjeve dypalëshe, duhet të verifikojnë me Zyrën e tyre Ndërkombëtare nëse institucioni i tyre i origjinës ka nënshkruar një marrëveshje të vlefshme dypalëshe me UKZKM-në.

Studentët dhe personeli duhet të përzgjidhen dhe të emërohen zyrtarisht nga Universiteti tyre i origjinës, dhe më pas të pranohen zyrtarisht nga UKZKM-ja. Ata do të kontaktohen dhe do të orientohen rreth procesit të aplikimit dhe modaliteteve të tjera.

Na ndiqni