×

Informacion praktik

...


Formularët dhe udhëzimet për mobilitetin e studentëve dhe personelit në hyrje

UKZKM skeda 2024-2025 (informacion i shkurtër mbi Universitetin, ofertën akademike, koordinatorët e mobiliteteve, gjuhën e studimit, sistemin e krediteve dhe vlerësimit, viza, akomodimin, lejen e qëndrimit, siguracionin, etj)

Formularët dhe udhëzimet për mobilitetin e studentëve në dalje

Udhëzime për Studentët para, gjatë dhe pas mobilitetit

Rregullorja International Credit Mobility v.a. 2023/2027

Formulari i aplikimit për mobilitet për studim/praktikë

Marrëveshja mësimore për studime

Marrëveshja mësimore për praktika

Udhëzime mbi plotësimin e marrëveshjes mësimore për studime

Udhëzime mbi plotësimin e marrëveshjes mësimore për praktika

Certifikata e mbërritjes për studentin

Certifikata e përfundimit të mobilitetit për studentin

 

Formularët dhe udhëzimet për mobilitetin e stafit në dalje

Udhëzime për Stafin para, gjatë dhe pas mobilitetit

Formulari i aplikimit për mobilitet për mësimdhënie/trajnim/formim

Marrëveshja e mobilitetit për mësimdhënie

Marrëveshja e mobilitetit për trajnim/formim

 

Përvojat e studentëve

Erasmus Day 2022

Erasmus days 2023

 

 

Erasmus+ Office in Albania

EACEA Education, Audiovisual& Culture Executive Agency

For further information, please contact:

  • Laura Yzeiraj
  • Office of Education Research Project
  • Street: Dritan Hoxha, Tiranë, Albania
  • Tel: +35542273290
  • Fax: +35542273291
Na ndiqni