×

Kurse të gjuhëve

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” organizon dhe ofron kurse të gjuhëve të huaja sipas niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGJ) me metoda dhe tekste të përditësuara për mësimdhënien.


Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” organizon dhe ofron kurse të gjuhëve të huaja sipas niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGJ) me metoda dhe tekste të përditësuara për mësimdhënien. Më poshtë vijojnë kurset e gjuhëve dhe nivelet e ofruara:

Ndarja e kurseve të gjuhëve sipas niveleve 

• Kurse të gjuhës italiane: nivelet A1 - C2;
• Kurse të gjuhës angleze: nivelet A1 - C2;
• Kurse të gjuhës shqipe: nivele A1 - C2;
• Kurse të gjuhës gjermane: nivelet A1 - C2;
• Kurse të terminologjisë sektoriale shkencore në italisht, anglisht, shqip dhe gjermanisht.

Kurset mund të zhvillohen në grup ose individualisht, sipas kërkesat dhe nevojat e studentëve dhe kohëzgjatja e tyre ndryshon në varësi të tipologjisë dhe modalitetit të kursit.

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” përmbush të gjithë standarded e mësimdhënies falë stafit të kualifikuar, metodave të përditësuara gjuhësore dhe përdorimit të teknologjisë digjitale.

Na ndiqni