×

Demenca në Shqipëri: epidemiologjia, terapia farmakologjike dhe përdorimi i antibiotikëve

Projekti “Demenca në Shqipëri: epidemiologjia, terapia farmakologjike dhe përdorimi i antibiotikëve” është një projekt kërkimi dhe zhvillimi që financohet nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Objektivi i tij është të përcaktojë prevalencën e demencës në nivel kombëtar, të identifikojë faktorët e rrezikut në kontekstin shqiptar dhe të promovojë parandalimin e sëmundjes.


Titulli i projektit: Demenca në Shqipëri: epidemiologjia, terapia farmakologjike dhe përdorimi i antibiotikëve
Programi: Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit (PKKZH), Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)
Përmbledhje:

Projekti “Demenca në Shqipëri: epidemiologjia, terapia farmakologjike dhe përdorimi i antibiotikëve” është një projekt kërkimi dhe zhvillimi që financohet nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Objektivi i tij është të përcaktojë prevalencën e demencës në nivel kombëtar, të identifikojë faktorët e rrezikut në kontekstin shqiptar dhe të promovojë parandalimin e sëmundjes.

Përgjegjës shkencor: Prof. Assoc. Malvina Hoxha [email protected]
Dissemination Activities:
https://unizkm.al/news/progetti-porf-malvina-hoxha/al?lang=al

13 Dhjetor 2023, Seminari  “Sëmundja e Alzhaimerit: nga epidemiologjia tek terapia"
https://www.facebook.com/unikzkm/posts/pfbid0zDQJbq2hBzwiCjbEtZ3Uhw4odgB6BRy3idFDxnJzHeL8PcooCyyd7vMetdRgKrvYl?locale=it_IT
https://www.instagram.com/p/C03ve8QoqeE/?img_index=1
https://www.unizkm.al/events/malattia-di-alzhaimer-dallepidemiologia-alla-terapia/al
https://www.facebook.com/photo/?fbid=670512238525627&set=a.509967427913443&locale=sq_AL 
https://www.instagram.com/p/Cz_p25tI-sc/

16 janar 2024, seminari ndërdisiplinor : “Insulino-rezistenca cerebrale në Alzheimer: horizonte të reja eziologjike dhe terapeutike”
https://unizkm.al/events/16-gennaio-2024-seminario-interdisciplinare-insulino-resistenza-cerebrale-in-morbo-di-alzheimer-nuovi-orizzonti-eziologici-e-ter 
https://www.facebook.com/unikzkm/posts/pfbid0DV2GMiaH4nVVu8UKWRxGBaabyk7MB2MkVJUmKSwtAzamkwKEzbyXZLDBZVn8MT1Tl?locale=it_IT 
https://www.instagram.com/p/C11sZpqomzn/ 
https://unizkm.al/news/seminario-interdisciplinare-insulino-resistenza-cerebrale-in-morbo-di-alzheimer-nuovi-orizzonti-eziologici-e-terapeutici
https://www.facebook.com/unikzkm/posts/pfbid02RbgamaPyKaDsC7a1foQbsjQtbmvo9ujSfjVVqnXiXMGL41LEiWAsSiTkvBvzCzpyl?locale=it_IT 
https://www.instagram.com/p/C2PU3Ndou7c/?img_index=1 

18 Mars 2024, seminari “Ndërhyrja mjekësore e fiziatrit në pacientët me Demencë”
https://www.unizkm.al/news/demenza-in-albania-epidemiologia-terapie-farmacologiche-e-luso-degli-antibiotici/al?lang=al  
https://www.instagram.com/p/C4sIqFko9tw/?igsh=YzlyMHJ1ZGNic2Jv  
https://www.unizkm.al/events/demenza-in-albania-epidemiologia-terapie-farmacologiche-e-luso-degli-antibiotici/al?lang=al 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=728148749428642&set=a.509967427913443 
https://www.instagram.com/p/C4QEyqwo3Oq/?igsh=dTBxc2VydHF4cHN0 

3 Qershor 2024 , Konferenca “Demenca në Shqipëri: Epidemiologjia dhe terapitë farmakologjike”
https://unizkm.al/news/la-conferenza-demenza-in-albania-epidemiologia-e-terapie-farmacologiche/al?lang=al 
https://www.instagram.com/p/C7yXPcwop51/?igsh=YjB1aXF3bzU1emN5 
https://www.facebook.com/share/p/PBhiVqTjtNCQHq7B/ 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=773749658201884&set=a.509967427913443&locale=sq_AL 
https://www.instagram.com/p/C7eWGO6oCM5/?igsh=MWVuanJ4MmY4NXNldw==

Na ndiqni