×

Master in Financial & Risk Management

Ju informojmë se Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" dhe Alma Mater Studiorum Università di Bologna, do të riaktivizojnë Masterin Profesional/Master di I livello në “Financial and Risk Management”, program i përbashket studimi dhe diplomë e përbashkët e te dy institucioneve .


Masteri Profesional/Master di I livello ka kohëzgjatje 1 vit akademik dhe 60 kredite ECTS. Programi i studimit parashikon leksione, seminare, project work, stage etj. Proçesi mësimor ne auditor do zhvillohet pasdite dhe në gjuhën angleze.

Ftojmë të gjithë të interesuarit të aplikojne brenda datës 7 shtator 2023 dhe të regjistrohen brenda datës 15 shtator 2023.

Për më shumë informacione, konsultoni faqen tonë në web: https://www.unizkm.al/study/course/master-profesional-master-di-i-livello-ne-financial-and-risk-management/en


Na ndiqni