×

Mbetemi ne kontakt

Zyra e Këshillimit të Karrierës administron dhe menaxhon “Regjistrin e të Diplomuarve” për llogari të Universitetit.


Zyra e Këshillimit të Karrierës administron dhe menaxhon “Regjistrin e të Diplomuarve” për llogari të Universitetit.
Regjistri përditësohet çdo vit mbi bazën e të dhënave individuale me objektivin që të ndihmojë të diplomuarit për t’u ndërlidhur me kompani të profileve të ndryshme që i përshtaten profesionit të tyre, si edhe t’i informojë ata mbi evente të ndryshme të organizuara nga Universiteti në mënyrë që të mundesohet pjesëmarrja në to.

Përditësimi i të dhënave i “Regjistrit e te Diplomuarve”, mundësohet përmes plotësimit të një pyetësori në google form. 
Për të azhornuar të dhënat personale të Diplomuarit janë të lutur të plotësojnë pyetësorin në google form duke klikuar likun e mëposhtëm: 

https://docs.google.com/forms/d/1sPn6wixSQ8UuK_sqm7UDiFiPk6VwA6et5bFklmeylmY/edit
 

Na ndiqni