×

Mundësi Punësimi

Universiteti jonë bashkëpunon me disa nga Istitucionet për të zhvilluar praktika profesionale si edhe për të krijuar mundësi punësimi për të Diplomuarit tanë. Zyra e Këshillimit të Karrierës identifikon mundësi për punësim dhe ua komunikon ato të diplomuarëve me: e-mail ([email protected]), në rrjetin social FB (Alumni Unizkm), si edhe publikohen në faqen tonë zyrtare.


Universiteti jonë bashkëpunon me disa nga Istitucionet për të zhvilluar praktika profesionale si edhe për të krijuar mundësi punësimi për të Diplomuarit tanë.
Zyra e Këshillimit të Karrierës identifikon mundësi për punësim dhe ua komunikon ato të diplomuarëve me: e-mail ([email protected]), në rrjetin social FB (Alumni Unizkm), si edhe publikohen në faqen tonë zyrtare.

Na ndiqni