×

Transferimi i studimeve

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për transferimin e studimeve pranë UKZKM përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). Ju lutemi të kontrolloni kriteret dhe afatet e aplikimit që do të përditësohen pas publikimit të këtij Udhëzimi.


Në linkun e mëposhtëm gjeni Urdhrin nr. 12, të datës 26/08/2021 mbi “Kriteret dhe procedurat që zbatohen për njohjen e krediteve (ECTS) të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin si program i dytë studimi në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”:

Decreto n.12, data 26/08/2021 pdf

Për informacione rreth procedurave të transferimit të studimeve në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' ju lutem konsultoni Rregulloren e mëposhtme: 

Rregullore e procedurave të transferimit të studimeve për vitin akademik 2021-2022 pdf

Si të aplikoni?

Aplikimi kryhet on-line nga data 2 deri në 13 Shtator 2021 në portalin e UKZKM: https://admissions.unizkm.al/#/auth/signin zëri “Trasferimento degli studi” duke ngarkuar në mënyre elektronike (të skanuara në format pdf) dokumentacionin e përcaktuar në Rregulloren përkartëse. 

Na ndiqni