×

Zyra e Informacionit dhe Teknologjisë

Zyra e Teknologjisë dhe Informacionit ështe pjesë përbërëse e strukturës administrative të Fondacionit dhe Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë. Ajo është përgjegjëse për garantimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve të teknologjisë informative të Universitetit, në mënyrë që të mbështesë aktivitetet e mësimdhënies si dhe ato administrative.


Zyra e Teknologjisë dhe Informacionit ështe pjesë përbërëse e strukturës administrative të Fondacionit dhe Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë.  Ajo  është përgjegjëse për garantimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve të teknologjisë informative të Universitetit, në mënyrë që të mbështesë aktivitetet e mësimdhënies si dhe ato administrative.


Zyra e Teknologjisë  dhe Informacionit vendos linjat udhëzuese për përdorimin e shërbimeve nga ana e stafit didaktik, administrativ, studentëve dhe vizitorëve. Zyra e IT-së u ofron ndihmë të gjithëve në mënyre që të jenë të informuar si dhe të përdorin në maksimum të gjitha shërbimet informatike. 
 Disa prej këtyre shërbimeve i gjeni të renditura si më poshtë:

Na ndiqni