×

Zyra e Financës

Zyra e financës në tërësi administron ngjarjet ekonomike përmes transaksioneve të kontabilitetit, përpilon bilancin përfundimtar për vitin aktual dhe harton buxhetin e ardhshëm.


Zyra e Financës në tërësi administron ngjarjet ekonomike përmes transaksioneve të kontabilitetit, përpilon bilancin përfundimtar për vitin aktual dhe harton buxhetin e ardhshëm.

Në marrëdhënie me zyrat e tjera administrative dhe ato mësimore, siguron shpërndarjen e rregullave që kanë të bëjnë me veprimtaritë ekonomike të Universitetit dhe mbikëqyr ekzekutimin e tyre.

 

Kontaktet e Zyrës

Email: [email protected] ;  [email protected][email protected]

Tel: 00355 4 2273290

Adresa: Godina kryesore, kati 0 - Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"

Përgjegjës: Elida Maugeri

Orari: 8:30 – 17:00

Na ndiqni