×

Privacy PolicyPolitika e Privatësisë

Politika e privatësisë është përpiluar për t’i shërbyer më mirë atyre që janë të shqetësuar me mënyrën se si po përdoret “Informacioni Personalisht i Identifikueshëm” (PII) në internet. PII, siç parashikohet në ligjin e privatësisë dhe sigurinë e informacionit, është informacion që mund të përdoret më vetë ose me informacione të tjera për të identifikuar, kontaktuar ose gjetur një person të vetëm ose për të identifikuar një individ në nje kontekst. Ju lutemi lexoni me kujdes politikën tonë të privatësisë për të kuptuar qartë se si mbledhim, përdorim, mbrojmë ose ndryshe trajtojmë informacionin tuaj personal të identifikueshëm në përputhje me faqen tonë të internetit.


Çfarë informacioni personal mbledhim nga njerëzit të cilët vizitojnë blogun, faqen tonë ose aplikacionin tonë?

Kur kërkoni ose regjistroheni në faqen tonë, sipas rastit, mund t’ju kërkohet të shkruani të dhëna si emri juaj, adresa e emailit, adresa postare, numri e telefonit, numri e sigurimeve shoqërore ose detaje të tjera të cilat shërbejnë për t’ju ndihmuar në përvojën tuaj.


Kur e mbledhim informacionin?

Ne mbledhim informacionin nga ju kur regjistroheni në faqen tonë, i përgjigjeni një studimi, plotësoni një formular personalisht në zyrat tona ose fusni të dhëna në faqen tonë.


Si e përdorim informacionin tuaj?

Ne mund të përdorim informacionin që mbledhim nga ju në rastet kur regjistroheni, bëni një kërkesë, regjistroheni në buletinin tonë, i përgjigjeni një sondazhi ose komunikimi të marketingut, shfletoni faqen e internetit ose përdorni disa veçori të tjera të faqes si më poshtë vijon:

  • Për të na lejuar t’ju shërbejmë më mirë në përgjigje ndaj kërkesave të shërbimit të klientit tuaj.
  • Për të përpunuar shpejt transaksionet tuaja.
  • Për të dërguar emaile periodik në lidhje me kërkesat, porositë ose produktet dhe shërbimet e tjera.


Si e mbrojmë informacionin e vizitorit?

Ne nuk e përdorim skanimin e cenueshmërisë dhe / ose skanimin në standardet PCI.
Ne përdorim skanime të rregullta të Malware, Teste të Penetrimit etj.
Informacioni juaj personal ndodhet nga rrjetet të siguruarta dhe është i arritshëm vetëm nga një numër i kufizuar personash që kanë të drejta të posaçme për qasje në sisteme të tilla dhe kërkohet që të jetë konfidencial.
Ne zbatojmë një shumëllojshmëri masash sigurie kur një përdorues kërkon , paraqet ose ka akses në informacionin për të ruajtur sigurinë e të dhënave tuaja personale.


A përdorim ‘cookie’?

Ne nuk përdorim cookies për qëllime të ndjekjes(gjurmimit).
Ju mund të zgjidhni që kompjuteri juaj të paralajmërojë çdo herë që një cookie po dërgohet ose mund të zgjidhni të fikni të gjitha cookies. Këtë e bën përmes browser-it tënd (si Internet Explorer). Secili browser ka karakteristikat e veta, prandaj shikoni menunë e ndihmës së browser-it tuaj për të mësuar mënyrën e saktë për të modifikuar cookies .
Nëse çaktivizoni cookies, disa veçori do të çaktivizohen dhe kjo e bën përvojën e sitit tuaj më efikas, rrjedhimisht disa nga shërbimet tona nuk do të funksionojnë siç duhet.


Publikimi i Palëve të Treta

Ne nuk i shesim, tregtojmë ose përndryshe i transferojmë palëve të jashtme informacionin tuaj personal të identifikueshëm, nëse ne nuk ju kemi informuar paraprakisht. Kjo nuk përfshin partnerët e web hosting dhe palët e tjera të cilët na ndihmojnë në aktivitetin e faqes sonë të internetit, në kryerjen e biznesit, ose në shërbim e ofruar ndaj jush.
Ne gjithashtu mund të bëjmë publik informacionin tuaj kur besojmë se dhënia e informacionit është në përputhje me ligjin, zbaton politikat e faqes ose mbron të drejtat, pasurinë ose sigurinë tonë ose të tjerëve.
Megjithatë, informacionet e vizitorëve të identifikueshëm jo personalisht mund t’u ofrohen palëve të tjera për marketing, reklamim ose përdorime të tjera.


Lidhjet e Palëve të Treta

Faqja jonë e internetit nuk përfshin ose ofron produkte ose shërbime të palëve të treta në.


Google

Aktualisht nuk jemi përdorues të Google AdSense në faqen tonë, por ne mund ta bëjmë këtë në të ardhmen.


COPPA (Ligji për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve në internet)

Në lidhje me grumbullimin e informacioneve personale nga fëmijët nën 13 vjeç, Ligji mbi Mbrojtjen e Privatësisë së Fëmijëve në Internet (COPPA) parashikon që të informojë prindërit në mënyrë që të mund të kontrollojnë fëmijët. Komisioni Federal i Tregtisë, agjencia kombëtare e mbrojtjes së konsumatorit, zbaton rregulloren COPPA, e cila përcakton se çfarë duhet të bëjnë operatorët e faqeve dhe shërbimeve online për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve në internet.7
Është e ndaluar bërja e marketingut specifikisht për fëmijët nën 13 vjeç.


Praktikat e Drejta të Informimit

Parimet e Praktikave të Informimit të Drejtë përbëjnë shtyllën e ligjit të privatësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jashtë saj dhe konceptet që ato përfshijnë kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ligjeve të mbrojtjes së të dhënave në të gjithë globin. Kuptimi i Parimeve të Praktikës së Informimit të Drejtë dhe mënyra se si duhet zbatuar është e nevojshme për të respektuar ligjet e ndryshme të privatësisë që mbrojnë informacionin personal.


Për të qenë në përputhje me Praktikat e Drejta të Informimit do të ndërmarrim veprimet e mëposhtme nëse ndodh një shkelje e të dhënave:

Do të njoftojmë përdoruesit përmes emailit:

  • Brenda 7 ditëve të punës
Do të njoftojmë përdoruesit nëpërmjet njoftimit në faqen tonë
  • Brenda 7 ditëve të punës
Pajtohemi, gjithashtu, me parimin individual të dëmshpërblimit, i cili kërkon që individët të cilët nuk respektojnë dhe zbatojnë ligjin kundrejt punonjësve që grumbullojnë dhe përpunojnë të dhënat të përndiqen ligjërisht. Ky parim kërkon jo vetëm që individët të kenë të drejta të zbatueshme kundër përdoruesve të të dhënave, por edhe që ata të duhet t’i drejtohen gjykatave ose një agjencie qeveritare për të hetuar dhe / ose ndjekur penalisht mospërputhjen me të dhënat e procesorëve.


Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e mëposhtëm.

Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë”
Rruga Dritan Hoxha, Laprake
Tirane, Tirane 1009
Shqipëri
[email protected]