Evente/lajme

Më 10 korrik 2015, në prani të Dekanit të Fakultetit të Farmacisë, Carlo De Giuli Morghen dhe të anëtarëve të tjerë të Komisionit të diplomimit, u mbajt sesioni i diplomimit të studentëve të mëposhtëm të Degës së Farmacisë: 

•J. Marku – “Effetti Protettivi della Vitamina D nella Carcinogenesi Cutanea”;

•A. Trepçi – “Different Response to Lipopolysaccharide in Male and Female BDNF Heterozygous Mice: Gender and Genotype Interaction”;

•I. Xhaferri – “Eziologia, Diagnosi e Meccanismi delle Intolleranze Alimentari”.