Çertifikata e Gjuhës Angleze Cambridge English

Çertifikata e Gjuhës Angleze Cambridge English

PROVIM CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (B2)

Njoftojmë se kanë  filluar regjistrimet  për të gjithë studentët  që janë të interesuar për  provimin CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (B2)

DATA E PROVIMIT: 09.04.2019              DATA E FUNDIT E REGJISTRIMIT29.03.2019

Lexo më shumë

PROVIM CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY(B1)

Njoftojmë se kanë  filluar regjistrimet  për të gjithë studentët  që janë të interesuar për  provimin CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY  (B1)

DATA E PROVIMIT: 24.04.2019              DATA E FUNDIT E REGJISTRIMIT11.04.2019

Lexo më shumë