Zyra e Këshillimit të Karrierës


Zyra e Orientimit të Karrierës

“Zyra e Këshillimit të Karrierës” luan një rol vendimtar në përforcimin e lidhjeve midis tregut të punës dhe të Diplomuarve. Lexo më shumë: zyra e orientimit të karrierës...

Mundësi Punësimi

Universiteti jonë bashkëpunon me disa nga Istitucionet për të zhvilluar praktika profesionale si edhe për të krijuar mundësi punësimi për të Diplomuarit tanë. Zyra e Këshillimit të Karrierës identifikon mundësi për punësim dhe ua komunikon ato të diplomuarëve me: e-mail ([email protected]), në rrjetin social FB (Alumni Unizkm), si edhe publikohen në faqen tonë zyrtare. Lexo më shumë: mundësi punësimi...

Si të krijojmë një CV

Përpara se të krijoni një CV duhet të kini parasysh: Lexo më shumë: si të krijojmë një cv...

Mbetemi ne kontakt

Zyra e Këshillimit të Karrierës administron dhe menaxhon “Regjistrin e të Diplomuarve” për llogari të Universitetit. Lexo më shumë: mbetemi ne kontakt...